Suomalaista joogatutkimusta

Satu Lankisen opinnäytetyö (2014) Musiikin koulutusohjelma, Ammattikorkeakoulu Centria, käsittelee joogan vaikutuksia kehoon, mieleen ja hengitykseen, sekä tarkastelee niitä muusikon näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millä tavoin jooga voi toimia muusikon hyvinvoinnin tukena ja minkälaisia kokemuksia joogaa harrastavilla muusikoilla on ollut joogan vaikutuksista muusikon työhön.

Lankinen opiskelee Suomen Joogaliiton Jooganopettaja SJL® -koulutuksessa.
Opinnenäytetyön voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Katja Keräsen tekemä liikuntalääketieteen Pro gradu (2013) käsittelee joogan asanaharjoitusten välittömiä vaikutuksia autonomisen hermoston toimintaan ja psyykkisiin tekijöihin. Tutkimus osoittaa, että ”Joogaharjoittelu lisäsi positiivisia psyykkisiä tuntemuksia merkittävästi, joten joogaharjoittelun käyttäminen esimerkiksi stressinhallinnan apuna on suositeltavaa.”

Keräsen Pro gradu -tutkielman voit lukea kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä:
urn_nbn_fi_uef-20130325