Joogan vaikutukset

Joogan harjoitukset aktivoivat parasympaattista hermostoa ja edesauttavat rentoutumista, palautumista, uudistumista ja kehon tervettä toimintaa.

Joogan vaikutuksia on tutkittu yli tuhannessa tieteellisessä tutkimuksessa 1970-luvulta alkaen (ks. mm.www.IAYT.org). Tutkimusten mukaan jooga vaikuttaa edistävästi fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Säännöllisen jooga- ja meditaatioharjoituksen on todettu auttavan mm. stressinhallintaan, stressiperäisiin oireisiin ja sairauksiin, kipuihin, päänsärkyihin, uniongelmiin, väsymykseen, ahdistukseen, masennukseen ja paniikkihäiriöihin.

Jooga

  • Lieventää stressiä, opettaa rentoutumista ja oikeaa hengitystä sekä tukee kehon ja mielen tasapainoa.
  • Lisää kehon liikkuvuutta, elävyyttä ja notkeutta, kohentaa kokonaisterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantaa ryhtiä ja kehonhallintaa sekä vähentää lihasjännityksiä ja kroonisia kipuja.
  • Lisää keskittymiskykyä ja elinvoimaisuutta sekä opastaa terveisiin elintapoihin.
  • Johdattaa kohti syvempää itsetuntemusta ja henkistä kasvua, ohjaa kohti mielenrauhaa, sisäistä hiljaisuutta sekä tietoista läsnäoloa.